Konkurs Fotograficzny „UAM Moją Uczelnią”
Wydarzenie, rozpoczyna się 07-05-2010

Studentów wszystkich Wydziałów UAM studiujących w trybie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz uczestników studiów doktoranckich, a także studentów dydaktycznych ośrodków zamiejscowych oraz Collegium Polonicum w Słubicach i Collegium Europaeum Gnesnense zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "UAM moją Uczelnią".

Pokażcie swoją Uczelnię na zrobionych przez siebie fotografiach, pokażcie piękno architektury budynków naszej Uczelni, ciekawe sytuacje z życia UAM, interesujących ludzi, zabawne sytuacje, miejsca nauki sportu i zajęć popołudniowych; pokażcie czym dla Was jest UAM.
Wasze zdjęcia będą promowały wizerunek naszego Uniwersytetu.

 • Swoje prace fotograficzne wykonane w technice cyfrowej (maksymalnie 3 zdjęcia) przesyłajcie zapisane na nośniku CD/DVD, kadrowanie horyzontalne, rozdzielczość minimum 3200x2400 pikseli (8Mpiks), format pliku JPG (minimalna kompresja - best quality) lub TIFF
 • Prace fotograficzne zapisane na nośniku CD/DVD oraz kopertę z godłem i formularz zgłoszeniowy należy nadesłać lub dostarczyć w kopercie do dnia 31 października 2010 roku na adres:

  Biuro Informacji i Promocji UAM
  Małgorzata Nowak
  ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
  pokój nr 31

  z dopiskiem "Konkurs Fotograficzny"

 • Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, czytelnie podpisać, a następnie umieścić w oddzielnej kopercie z godłem.
  Uwaga: nie przyjmujemy zdjęć przesłanych drogą mailową.
 • Zdjęcia nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, ani brać udziału w żadnym innym konkursie. Można przesyłać wyłącznie własne prace.
 • Zdjęcia modyfikowane za pomocą programów komputerowych będą automatycznie odrzucone z Części Konkursowej. Zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność). Dopuszcza się również konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię. Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.
 • W przypadku przesłania przez jednego autora więcej niż trzech fotografii oraz w przypadku niedołączenia wypełnionego formularza, jury nie będzie oceniało żadnego ze zdjęć. Zdjęcia, które w ocenie jury, wykonano narażając na szkodę fotografowany obiekt, również będą dyskwalifikowane.
 • Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich udział w części wystawowej Konkursu i prezentację na stronie internetowej www.amu.edu.pl, a także na ich wykorzystywanie przez Organizatora w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz w materiałach promujących kolejne edycje Konkursu.
 • Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne ze zobowiązaniem uczestnika do dostarczenia fotografii w formacie umożliwiającym wydruk wysokiej jakości, na potrzeby stworzenia przez Organizatora wydawnictwa w formie kalendarza i wystawy pokonkursowej.
 • Nagrodami w konkursie są:
  1. opublikowanie 12 najlepszych fotografii w specjalnej edycji Kalendarza Uniwersyteckiego na rok 2011;
  2. wyeksponowane 12 najlepszych fotografii na wystawie pokonkursowej i portalu UAM;
  3. nagroda rzeczowa dla autora najlepszej "fotografii roku".
 • Jury wybierze 12 najlepszych fotografii, w tym "fotografię roku", do dnia 10 listopada 2010 r. Autorzy zwycięskich fotografii zostaną powiadomieni o wynikach za pomocą poczty elektronicznej.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody głównej w postaci markowego aparatu fotograficznego dla autora "fotografii roku" nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.


Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.