Kongres Kół Naukowych UAM
Wydarzenie, trwa od 05-05-2010 do 05-05-2010
Kongres Kół Naukowych UAM ma na celu zaprezentowanie aktualnej działalności badawczej i organizacyjnej studenckich kół naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zaprezentowanie działań kół na forum społeczności akademickiej pozwoli na wzajemne poznanie swoich pasji, a także na zwrócenie uwagi na możliwości współpracy i realizacji projektów interdyscyplinarnych. To cykliczne w zamierzeniu spotkanie ma ułatwić kontakt wszystkich osobom chcącym rozwijać swoje zainteresowania w różnych dyscyplinach naukowych.

Aula UAM, godz. 14.00 - 17.00

Forma Kongresu

Spotkanie kongresowe 5 maja ma formę konkursu. JM Prorektor UAM ds. studenckich, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, przyznał nagrody za trzy najlepsze prezentacje dla reprezentujących dany wydział UAM kół naukowych:

I miejsce - 700 zł
II miejsce - 500 zł
III miejsce - 300 zł

Uzyskane z wygranej środki przeznaczone będą do dyspozycji kół naukowych reprezentujących dany wydział na Kongresie. Kwota może zostać  wykorzystana na cele związane z działalnością naukową kół.

Jury

Jury konkursowe tworzą wskazani przez JM Prorektora reprezentanci UAM oraz grono studentów - uczestników Kongresu Kół Naukowych UAM. Reprezentacja kół jednego wydziału dysponuje jednym głosem, w którym wskazuje, wedle uznania, trzy najlepsze prezentacje wydziałowe. Za I miejsce 3 punkty, za II miejsce 2 punkty i za III miejsce 1 punkt. Nie jest możliwe wskazanie reprezentacji własnego wydziału.  Suma zdobytych punktów zadecyduje, o przyznaniu poszczególnych miejsc.

Warunki wystąpienia

Na wszystkie kongresowe prezentacje przewidziane zostały 2 godziny. Każdy wydział ma  w sumie 10 minut na konkursową prezentację osiągnięć bądź zamierzeń kół na danym wydziale. Konkursowe prezentacje mają mieć formę multimedialną. Nie powinny opierać się na wyliczeniu dotychczasowych osiągnięć koła, ale skupić się na prezentacji jednej z zakończonych, prowadzonych bądź planowanych inicjatyw naukowych koła lub zaprezentowaniu przedsięwzięcia realizowanego w jego obrębie.

Szczegółowych informacji udzielają:
Przewodnicząca RKN UAM Maria Kurasz (691 880 934; mariakurasz@googlemail.com)
Zastępca Przewodniczącej RKN UAM Janusz Górny (501 009 456; elninio@poczta.fm)
Sekretarz RKN UAM Błażej Osowski (662 621 321; blazejosowski@gmail.com)
 

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.