Dyskusja panelowa "Między solidaryzmem a niepodległością. Myśl polityczno-społeczna i działalność Solidarności Walczącej"
Wydarzenie, trwa od 03-10-2013 do 03-10-2013
W tym roku mija 30 lat od zawiązania poznańskich struktur Solidarności Walczącej, jednego z najważniejszych ugrupowań antykomunistycznej opozycji lat osiemdziesiątych. W ramach obchodów rocznicowych poznański oddział IPN wraz z Instytutem Historii UAM zapraszają 3 października br. w godz. 14.00-18.00 do udziału dyskusji panelowej „Między solidaryzmem a niepodległością. Myśl polityczno-społeczna i działalność Solidarności Walczącej”.

Pięć lat temu, z okazji uroczystych obchodów 25-lecia Solidarności Walczącej, poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej zorganizował konferencję naukową „Organizacja Solidarność Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983-1990” i zaprezentował na Starym Rynku wystawę plenerową „Solidarność Walcząca” przygotowaną przez Biuro Edukacji Publicznej i Urząd Miejski Wrocławia. Patronat nad wydarzeniem objął założyciel i przewodniczący SW, dr Kornel Morawiecki.

W tym roku, w ramach obchodów 30. rocznicy powstania poznańskich struktur Solidarności Walczącej, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w dyskusji panelowej „Między solidaryzmem a niepodległością. Myśl polityczno-społeczna i działalność Solidarności Walczącej”. Dyskusja odbędzie się w czwartek 3 października 2013 roku w godzinach 14.00 – 18.00 w sali 117-118 DS „Jowita” przy ul. Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu.
Referaty prelegentów, którzy wystąpią podczas panelu, przedstawiać będą działalność i myśl polityczno-społeczną Solidarności Walczącej. W referatach należących do pierwszej grupy zaproszeni goście prezentować będą historię Organizacji Solidarność Walcząca. Dr Grzegorz Waligóra (IPN Wrocław) w wykładzie Działalność Solidarności Walczącej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku przedstawi początki tej podziemnej struktury. Włodzimierz Domagalski w referacie Ogólnopolska działalność Solidarności Walczącej zarysuje ponadregionalną aktywność SW, zaś aspekty poznańskie i wielkopolskie działalności Solidarności Walczącej będą przedmiotem wykładu Przemysława Zwiernika (IPN Poznań) pt. Działalność Solidarności Walczącej w Poznaniu i Wielkopolsce.
Drugą grupę referatów stanowią wystąpienia przedstawiające myśl polityczną Solidarności Walczącej. Dr Marek Golińczak z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawi koncepcje polityki zagranicznej Solidarności Walczącej (Jak rozbić sowieckie imperium? Koncepcje polityki zagranicznej Solidarności Walczącej), dr Kornel Morawiecki nakreśli stosunek Solidarności Walczącej do transformacji ustrojowej w Polsce zachodzącej w latach 1988-1991 (Solidarność Walcząca wobec Okrągłego Stołu i transformacji komunizmu), zaś Krzysztof Brzechczyn (IPN Poznań, IF UAM) w swoim wystąpieniu Myśl polityczna Solidarności Walczącej przedstawi program i koncepcje ideowo-polityczne tej organizacji. Tę część dyskusji zamknie wykład prof. Zdzisława Krasnodębskiego (Uniwersytet w Bremie) pt. Republikańskie przesłanie programu Solidarności Walczącej.
Solidarność Walcząca, antykomunistyczna organizacja podziemna założona we Wrocławiu w czerwcu 1982 roku przez Kornela Morawieckiego, była jedną z największych niepodległościowych organizacji niezależnych, wywodzących się z pierwszej w bloku wschodnim masowej organizacji społecznej NSZZ Solidarność, powstałych w konsekwencji delegalizacji "Solidarności" przez komunistyczne władze PRL oraz wprowadzenia stanu wojennego. Wśród twórców Solidarności Walczącej znaleźli się głównie działacze "Solidarności", którzy poróżnili się z kierownictwem tej organizacji w sprawie metod działania oraz celu, do jakiego dążyć powinna opozycja antykomunistyczna. Solidarność Walcząca przyjęła zasadę walki o całkowite odsunięcie od władzy komunistów, wyróżniał ją radykalny antykomunizm i jednoznaczne dążenie do obalenia systemu totalitarnego. Działalność podziemna Solidarności Walczącej sprowadzała się do aktywności wydawniczej, propagandowej, analitycznej i wywiadowczej. Do najsilniejszych ośrodków SW - obok Wrocławia - należały Poznań, Gdańsk, Rzeszów oraz Górny Śląsk. Założycielem Oddziału Poznańskiego SW w 1983 r. był nieżyjący wiceprezydent Poznania Maciej Frankiewicz. Charakter i cele organizacji najlepiej oddaje fragment „Zasad ideowych i programu Solidarności Walczącej”: „Nie będzie lekko. Za wierność tym prostym przecież celom, przyjdzie nam płacić walką, więzieniem i krwią. A zwycięstwo, które w końcu nastanie, nie okaże się wcale ostateczne. Prawdy i Sprawiedliwości, Wolności i Solidarności trzeba szukać, trzeba im służyć – mieć je nie sposób. Lecz droga do tych ideałów jest najpewniejszą ze wszystkich dróg. Tylko ona wskazuje kierunek życia. Tylko ona przystoi ludziom i społecznościom. My, SW, tą drogą idziemy. Pójdź z nami”. Działalność SW opierała się na poświęceniu setek osób, które wytrwale i konsekwentnie działały na rzecz obalenia systemu komunistycznego w Polsce. Ich walka została w dużej mierze zapomniana, a sama organizacja po 1989 r. niejednokrotnie była dyskredytowana.


Informację wprowadził/a: Marcin Piechocki

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.