Uniwersyteckie Wykłady na Zamku
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-05-2018

W ramach obchodów Dekady Jubileuszowej w dniu 8 maja 2018 roku o  godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z cyklu Uniwersyteckie Wykłady na Zamku. Tym razem wysłuchać będzie można wykładu prof. Andrzeja Mizgajskiego z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM pt. "Wolność ludzka wobec przyrody".

Jubileuszowy Uniwersytecki Wykład na Zamku 

Człowiek jest bez wątpienia dominującym gatunkiem na Ziemi, stąd wśród różnych aspektów wolności ludzkiej ciekawa może być refleksja nad jej znaczeniem dla indywidualnych i społecznych zachowań wobec naszego przyrodniczego otoczenia. Odnosząc się do uwarunkowań wolności wobec przyrody na poziomie osobowym, rozróżnić należy kształtowanie świadomości wynikającej z przyswojonej wiedzy oraz wyznawanych wartości i idei od presji społecznej, oddziaływania rynku i egzekwowania prawa. W tych ramach na przykładzie problemu jakości powietrza, przedstawiona zostanie rola nauki w kształtowaniu świadomości społecznej wobec przyrody (w tym podejście Kościoła do wolności człowieka wobec przyrody). ,Natomiast uwarunkowania wolności oddziaływań na środowisko przyrodnicze na poziomie społeczności, omówione zostaną w podziale na wolność gospodarczą (m.in. problem podejścia do dobra wspólnego i koncepcje łączące stopień degradacji przyrodniczego otoczenia z poziomem gospodarczym), wolność społeczno-polityczną (m.in. problem demokracji i dyskusji w literaturze o jej znaczeniu dla zachowań społecznych wobec przyrody) oraz wolność państwową (m.in. wpływ zewnętrzny na postrzeganie kwestii przyrodniczych przez państwa na przykładach dotyczących Unii Europejskiej).

Stwierdzić można, że wolność zachowań w stosunku do przyrody wymaga włożenia w ramy, wynikające z syntezy doświadczeń ludzkości, a także doprowadzenia do skutecznego przeciwdziałania wygrywaniu interesu indywidualnego kosztem dobra wspólnego.

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski – geograf, profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej, kierownik Centrum Edukacyjnego Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie środowiskiem”. Był też m.in. dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu i wiceministrem ochroni środowiska. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest zarządzanie środowiskiem, które traktuje jako ważne i perspektywiczne pole zintegrowanych badań geograficznych. W sposób szczególny zajmuje się teorią i zastosowaniem koncepcji świadczeń ekosystemów oraz ekologią miasta i terenów zurbanizowanych, w tym włączenia podejścia ekosystemowego do sterowania rozwojem aglomeracji. Kontynuuje również zainteresowanie krajobrazem, uczestnicząc w badaniach nad zagadnieniem jakości i kwantyfikacji cech krajobrazów w nawiązaniu do struktury użytkowania ziemi. Bierze udział w pracach licznych gremiów naukowych. Dopełnieniem jego aktywności jest działalność aplikacyjna i popularyzatorska.


„Uniwersyteckie Wykłady na Zamku” to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Fundacji UAM oraz  Centrum Kultury „Zamek”,  stanowiące nawiązanie do przedwojennych Wykładów Otwartych prowadzonych przez pracowników ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego, który w okresie międzywojennym miał swoją siedzibę m.in. w zamku.

W tym roku motywem wiodącym jest WOLNOŚĆ. Temat nie jest rzecz jasna przypadkowy. Zbliżamy się przecież do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. O odzyskanie suwerenności starano się wiele lat, dziś z kolei zastanawiamy się czy potrafimy z niej korzystać. Nurtują nas pytania o swobodę, jej ograniczenia, o wolność jako prawie do czegoś i wolności od czegoś. Czym zatem jest wolność w ujęciu poszczególnych nauk? Albo jakie są skutki wolności, jej braku lub nadmiaru?

Informację wprowadził/a: Anna Krajewska-Zastrożna

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.