DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Wydarzenie, trwa od 18-05-2017 do 21-05-2017

Dni Otwarte trwają od 18 do 21 maja 2017 r., na terenie całej Polski. Na UAM odbywają się jako jedno z wydarzeń Dekady Jubileuszowej. Zobacz plakat
Zapraszamy do udziału i jednocześnie informujemy, że jeden z organizatorów Dni Otwartych na UAM - 
Centrum NanoBioMedczne został laureatem plebiscytu na najciekawszy projekt Dni Otwartych Funduszy Europejskich (czytaj więcej o wyróżnieniu)

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

zwane dalej „Dniami Otwartymi”, to akcja polegająca na udostępnianiu projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, których celem jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce, jak również inspirowanie do sięgania po Fundusze Europejskie. 

 

Program Dni Otwartych:

18-21.05.2017

„Piękno ujawnione" 
- wystawa fotografii Rafała Michałowskiego

Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40

Wraz z końcem grudnia 2010 roku zakończona została, trwająca od lipca 2009 r.,  renowacja zabytkowej części gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Prace przebiegały równolegle w Czytelni Nauk Historycznych, holu oraz Centrum Informacji Naukowej i Katalogu. 12 stycznia br. w obecności Władz Rektorskich i Kanclerskich UAM odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji.

Prace remontowe były częścią projektu „Rewaloryzacja historycznego centrum odrodzonego po latach zaborów w 1919 roku Uniwersytetu Poznańskiego” realizowanego przez UAM, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe”, Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego: Schematu I „Projekty inwestycyjne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Umowę o dofinansowanie Uniwersytet im. A. Mickiewicza podpisał w maju 2010. Z całkowitej kwoty inwestycji wynoszącej 14 100 000,01 zł ze środków UE Uniwersytet otrzymał 9 656 419,68 zł. Projekt obejmował 5 zadań: przywrócenie zabytkowej Sali Senatu w Collegium Minus, remont elewacji Collegium Iuridicum, remont elewacji, wieży i tarasów Collegium Minus, remont dziedzińca i elewacji Collegium Maius oraz remont zabytkowych pomieszczeń Biblioteki.

Rozległe prace restauratorskie polegające na przywróceniu gmachowi dawnej świetności przebiegały pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Głównym wykonawcą była Firma Budowlano Sztukatorska i Renowacji Zabytków. W gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej można obejrzeć wystawę fotografii Rafała Michałowskiego, Piękno ujawnione która dokumentuje przebieg prac.

Strona internetowa:

http://lib.amu.edu.pl
http://lib.amu.edu.pl/rss/facebook.xml 

Kontakt:

Krystyna Jazdon
tel. 61 8293842
e-mail: krysia@amu.edu.pl

19 maja 2017, godz. 12.00-20.00

,,Doskonałość w świecie roślin i nie tylko"

Wydział Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Biologicum, ul. Umultowska 89

Dzień Otwarty zostanie powiązany z wydarzeniami Fascynującego Dnia Roślin (Fascination of Plants Day 2017 - FoPD) – akcji ogólnoświatowej, w której Polska jest jednym z głównych uczestników.

FoPD zostanie zorganizowane w taki sposób, by jak najwięcej atrakcji prowadzonych było przez studentów, którzy odbyli staże lub uzyskują nowe kompetencje w ramach projektów PO WER, bądź też są absolwentami kierunków zamawianych (PO KL) lub kierunków anglojęzycznych czy też adiunktami zatrudnionymi po ukończeniu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich realizowanych w ramach projektu PO KL (UNIKAT). Część atrakcji zostanie zrealizowana w pomieszczeniach wyposażonych w ramach projektów PO KL. Dodatkową atrakcją będzie prezentacja wybranych realizacji projektu Flora robotica z programu Horyzont 2020.


Strona internetowa:
http://biologia.amu.edu.pl/

Kontakt:

dr hab., prof. UAM Beata Messyasz; prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej
e-mail: messyasz@amu.edu.pl
tel. 61 829 57 61; kom. 514 192 182 

18 maja 2017, godz. 9 .00-15.00

„Poznański Model Transferu Wiedzy - Synergia Nauki i Biznesu"
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
ul. Umultowska 89 C, sala 111

Dzień Otwarty:

  1. Prezentacja poznańskiego  modelu transferu wiedzy Synergia Nauki i Biznesu Prof. dr hab.  Bogdan Marciniec
  2. Zwiedzanie laboratoriów WCZT:
  • Centrum Technologii Chemicznych oraz Nanotechnologii
  • Centrum Badań Materiałowych wraz z Regionalnym Laboratorium Unikatowej Aparatury
  • Centrum Biotechnologii

Kontakt: 

Katarzyna Sołtysiak
e-mail: katarzyna.soltysiak@amu.edu.pl
tel. 61 829 18 95 

19 maja 2017, godz. 9 .00-13.00

„Odkrywamy nanotechnologię"
Centrum NanoBioMedyczne UAM
ul. Umultowska 85, wejście przez Wydział Fizyki

Grupy zwiedzających, wraz z naukowcami CNBM, odbędą wycieczkę przez szereg laboratoriów Centrum NanoBioMedycznego, w których znajduje się najwyższej klasy aparatura badawcza niezbędna do wykonywania badań z zakresu nanotechnologii.

W czasie wycieczki naukowcy będą odkrywali przed gośćmi tajniki pracy i możliwości aparatury, oraz zapoznają uczestników z realizowanymi w CNBM interdyscyplinarnymi projektami badawczymi.

Kontakt: 

Paulina Kołodziejak
e-mail: cnbmadm@amu.edu.pl
tel. 618296704

 

Strona www Dni Otwartych Funduszy Europejskich:

dniotwarte.eu


Więcej o majowych uroczystościach jubileuszowych w serwisie Dekady:
www.jubileusz.amu.edu.pl

oraz na profilu UAM:
www.facebook.com/amupoznan

Zobacz zaproszenie JM Rektora na obchody Dekady Jubileuszowej


Informację wprowadził/a: Julia Ruminiecka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.