Organizatorzy

Komitet honorowy

Przewodniczący

prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członkowie

prof. dr hab. Marek Ziółkowski
Senator RP

prof. dr hab. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ks. dr Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

ks. prof. dr hab. Henryk Muszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Piotr Florek
Wojewoda Wielkopolski

Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Jan Grabkowski
Starosta Powiatu Poznańskiego

prof. dr hab. Jacek Wysocki
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
Rektor Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. Marian Gorynia
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

prof. zw. Marcin Berdyszak
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu

prof. zw. Bogumił Nowicki
Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu

prof. dr hab. Michał Kleiber
Prezes Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Andrzej Białas
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

prof. dr hab. Jacek Wiesiołowski
Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

prof. dr hab. Jan Węglarz
Prezes Poznańskiego Oddziału PAN

prof. dr hab. Karol Musioł
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Jan Kulczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej Kulczyk Holding

prof. dr Gerard Labuda

prof. dr Zbigniew Radwański

prof. dr hab. Franciszek Kaczmarek

prof. dr hab. Jacek Fisiak

prof. dr hab. Bogdan Marciniec

prof. dr hab. Jerzy Fedorowski

prof. dr hab. Stefan Jurga

prof. dr hab. Stanisław Lorenc

prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Komitet organizacyjny

Przewodniczący

prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Z-ca Przewodniczącego

prof. UAM dr hab. Jacek Guliński
Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretariat

mgr Stanisław Wachowiak
Kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Hanna Kamińska
Z-ca Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Jerzy Laskowski
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Marcin Witkowski
Kierownik Biura Informacji i Promocji UAM

Członkowie

prof. dr hab. Jacek Witkoś
Prorektor UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej

prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk
Prorektor UAM ds. studenckich

prof. Uam dr hab. Andrzej Lesicki
Prorektor UAM ds. kadry i rozwoju uczelni

prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Prorektor UAM ds. kształcenia

prof. dr hab. Zbyszko Melosik
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych

dr hab. Tadeusz Wallas
Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

prof. UAM dr hab. inż. Marek Marciniak
Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

prof. dr hab. Hanna Koćka-Krenz
Dziekan Wydziału Historycznego

prof. dr hab. Tomasz Sokołowski
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. dr hab. Marian Walczak
Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu

Wojciech Nentwig
Dyrektor Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego

Jerzy Kepel
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu

Włodzimierz Groblewski
Dyrektor Biura Kształtowania Relacji Społecznych Urzędu Miasta Poznania

Marian Adamek
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

Adam Lewandowski
Burmistrz Śremu

Krzysztof Dereziński
Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno

Mirosław Godek
Sołtys Węglewa

Marcin Koper
Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów UAM

mgr Hanna Szafrańska
Dyrektor Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Antoni Szczuciński
Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania

dr Artur Jazdon
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UAM

dr Stefan Habryło
Ośrodek Dydaktyczno-Multimedialny
Uniwersyteckie Studio Filmowe

dr Jacek Radomski
Kierownik Biura Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.